ENG news

About subscription and sharing in METEOTREK

Майже кожний потенційний користувач нашого сервісу погодних даних METEOTREK запитує, як він може отримати особливі умови на придбання обладнання (знижку, розстрочку, тощо), або на річну підписку за доступ до даних. Розповідаємо про функціонал, який дозволяє заощаджувати як на первинних інвестиціях в обладнання, так і поточних витратах.

  1. Підписка. Станом на кінець жовтня 2020 року, в нашій системі доступні дані з майже 250 станцій, які знаходяться у публічному доступі. Відповідно до умов конфіденційності, ми не розкриваємо дані про точне місцезнаходження станцій, проте дуже легко зрозуміти, чи є доступні станції поблизу вашого господарства або полів. Зареєструйтесь у системі, намалюйте вручну, або імпортуйте KML-файли з даними про координати полів, та зайдіть у налаштування. Ви побачите, чи є поблизу вашого поля доступні станції, на якій відстані, та з якими параметрами контролю (датчиками).
  2. Вартість підписки на дані становить від 90 у.о. на рік, в залежності від кількості доступних параметрів. Таким чином, ви можете або взагалі не встановлювати власну станцію, а лише користуватись підпискою на публічні дані, або встановити локально автономні станції з меншою кількістю датчиків, які є значно доступнішими, щоб лише уточнювати дані від публічних погодних станцій.
  3. Коли поблизу ваших полів будуть з’являтися нові станції із публічним доступом, ви будете отримувати повідомлення.
  4. Шаринг. Якщо ви маєте намір встановити власне обладнання для точного моніторингу погодних умов у вашому господарстві, ви маєте можливість отримати 50% знижку на підписку, якщо погодитесь ділитися даними з власних станцій з іншими користувачами. Точне місцезнаходження буде триматись у таємниці, також жоден користувач не зможе змінити її налаштування та побачити вашу назву станції (які часто відповідають населенному пункту або місцевості, де встановлене обладнання). У публічному доступі будуть лише дані, та перелік датчиків, які встановлені на станції. Після встановлення та налаштування станції, система вам запропонує вибір – ділитися даними, або ні. Це налаштування застосовується до кінця поточного року, та може бути змінене на наступний рік. На сьогоднішній день майже 80% наших клієнтів погоджуються ділитися своїми даними з іншими, в обмін на спеціальні умови на підписку.

Детальніше про ці умови ви можете прочитати в нашій публічній оферті на користування програмним забезпеченням METEOTREK, а ми продовжуємо працювати далі над ще більшою кількістю корисних функцій.
Almost every potential user of our METEOTREK weather data service asks how they can get special conditions for purchasing equipment (discounts, installment plans, etc.) or for an annual subscription to access data. We explain the functionality that allows you to save on both initial equipment costs and ongoing expenses.

  1. Subscription: As of the end of October 2020, our system provides data from nearly 250 stations in public access. According to confidentiality terms, we don't disclose the precise station locations, but it's easy to find out if there are available stations near your farm or fields. Register in the system, draw manually, or import KML files with field coordinates, then go to settings. You will see if there are nearby stations, their distance, and the parameters they monitor.
  2. The cost of a data subscription ranges from $90 per year, depending on the number of available parameters. This means you can either not install your own station at all and only use a subscription for public data or install local autonomous stations with fewer sensors that are much more affordable, just to fine-tune data from public weather stations.
  3. When new stations with public access appear near your fields, you'll receive notifications.
  4. Sharing: If you intend to install your equipment for precise weather monitoring on your farm, you have the option to get a 50% discount on your subscription if you agree to share data from your own stations with other users. The exact location will be kept secret, and no user will be able to change your settings or see your station's name (which often corresponds to a locality where the equipment is installed). Publicly available data will include only the information and a list of sensors installed on the station. After setting up the station, the system will offer you the choice of sharing data or not. This setting applies until the end of the current year and can be changed for the next year. Today, almost 80% of our clients agree to share their data with others in exchange for special subscription conditions.

You can find more information about these conditions in our public offer for using METEOTREK software, and we continue to work on even more useful features.